Verbindt strategische doelen

met tactische uitvoering

Home

Tacticx helpt bij het vlot trekken van verandertrajecten die dreigen vast te lopen. En helpt er de vaart in te houden!

Tacticx projectbeheersing ondersteunt bedrijven bij complexe veranderprocessen. Door te helpen bij de vertaalslag van (abstracte) strategie naar praktisch te implementeren structuren. Altijd met als doel de effectiviteit van uw strategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren.

Tacticx voert het totale project- of programmamanagement van verandertrajecten uit: van analyse tot en met implementatie. Door de dialoog aan te gaan, kritische vragen te stellen, verrassende verbindingen te leggen. Door de juiste mensen, middelen en processen te verzamelen en op de juiste manier in te zetten. Met de menselijke maat als uitgangspunt.

Binnenkort moet
uw bedrijf voldoen
aan nieuwe Europese
wet- en regelgeving.

Actie is vereist, maar eigenlijk weet u niet zo goed wat u ermee aan moet. Wat beoogt die nieuwe regelgeving eigenlijk? Hoe brengt u uw organisatie in overeenstemming met de nieuwe regels? Wat voor impact heeft het op uw bedrijf en bedrijfsvoering? En hoe vertaalt u de nieuwe regels naar procedures en nieuwe afspraken? De deadline nadert, terwijl u niet verder komt. U dreigt opdrachten mis te lopen en riskeert boetes als u niet op tijd voldoet aan de Europese richtlijnen…

Hoe nu verder?
Klik hier om verder te lezen.

Vol ambities bent
u gestart met een uitdagend strategisch verandertraject dat álles binnen uw organisatie moet veranderen

De doelen zijn gesteld, planning staat vast, verantwoordelijkheden zijn verdeeld, alles keurig vastgelegd in een gedegen veranderprogramma. De eerste horde is genomen, maar, toch hapert er iets. U wordt geconfronteerd met weerstand, uitloop, extra kosten. En u kunt er de vinger niet op leggen... Het plan zit toch goed in elkaar, waarom loopt de uitvoering dan vast. Hoe verder?

Hoe nu verder?
Klik hier om verder te lezen.

Uw bedrijf gaat
een samen-
werkingsverband aan met een collega-onderneming.

Voor beide partijen een goede stap vooruit. Maar met een handtekening onder het contract bent u er nog niet. U krijgt te maken met nieuwe medewerkers, botsende bedrijfsculturen; processen die eerder nooit problemen gaven, lopen nu ineens stroef. Om elkaar beter te begrijpen, moeten veel werkafspraken opnieuw gemaakt en vastgelegd worden en veel impliciete afspraken binnen de bedrijven moeten juist expliciet gemaakt worden.

Hoe pakt u dit aan?
Klik hier om verder te lezen.

Uw bedrijf krijgt
te maken met een
nieuwe contractvorm.

De producten die u moet leveren, blijven gewoon hetzelfde, dus wat kan er mis gaan? Toch gebeurt er iets vreemds/merkwaardigs. Binnen deze nieuwe contractvorm blijkt u ineens moeite te hebben om producten te leveren met dezelfde hoge standaard die u gewend bent. De organisatie moet andere prioriteiten stellen. Uw producten blijven dan wel hetzelfde, maar de manier waarop de processen zijn ingericht, vereisen aanpassing.

Hoe zorgt u ervoor dat u de kwaliteit blijft leveren die u en uw klanten van u verwachten?
Klik hier om verder te lezen.

U bent van start
gegaan met het
inrichten van een
documentmanagement-
systeem.

Dit moet de nodige efficiency, tijd en kwaliteitsverbetering opleveren. De beloofde resultaten blijven echter uit. Medewerkers klagen over het gebruik van het documentmanagementsysteem, en vragen veel en vaak om administratieve ondersteuning. Het beheren van documenten lijkt meer inspanning te vragen dan voorheen. Dat is een flinke tegenvaller. Om rendement uit de investering te halen, moeten medewerkers anders omgaan met hun werk en de documenten.

Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?
Klik hier om verder te lezen.