Complexiteit werkbaar maken

met tactische uitvoering

Diensten

Tacticx helpt u met de vertaalslag van strategisch naar tactisch niveau. Wij maken complexiteit werkbaar. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

  • Het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en knelpunten binnen processen.
  • Het vertalen van deze analyse naar werkbare adviezen en verbetervoorstellen.
  • Het ontwikkelen en implementeren van structuren, oplossingen en werkwijzen.
  • Het initiëren van communicatie over verbeteringen en veranderingen binnen de organisatie.
  • Het bewaken van de continuïteit. 

Werkwijze

Veranderen begint met goed luisteren. Alleen dan kan je knelpunten en ontwikkelingen signaleren die tot weerstand leiden en die processen doen vastlopen. Tacticx neemt de tijd om uw bedrijf echt te leren kennen en de dialoog aan te gaan met al uw medewerkers. Niet alleen om de temperatuur van uw organisatie op te meten en alle informatie boven tafel te krijgen, maar ook om draagvlak te creëren en waar nodig ondersteuning te bieden.

Samen veranderen

Tacticx werkt bij voorkeur samen met medewerkers aan verandertrajecten. Uw medewerkers kennen namelijk als geen ander de problemen en knelpunten van de werkvloer. Bovendien kunnen juist zij haarfijn uitleggen waarom een oplossing niet gaat werken. En het lijkt misschien een open deur – die te vaak dicht blijft – maar veranderingen beklijven langer als medewerkers vanaf het begin nauw betrokken worden bij veranderingen. Voorwaarde daarbij is dat je écht goed luistert en problemen serieus neemt.

Tacticx werkt niet volgens een vaste managementstijl, maar met een aanpak die het beste bij uw organisatie past. Daarbij staan respect en menselijke maat altijd centraal. Liever veranderen via de weg van beïnvloeden, positioneren, raken, in beweging krijgen, dan rücksichtsloos ingrijpen.

Binnenkort moet
uw bedrijf voldoen
aan nieuwe Europese
wet- en regelgeving.

Actie is vereist, maar eigenlijk weet u niet zo goed wat u ermee aan moet. Wat beoogt die nieuwe regelgeving eigenlijk? Hoe brengt u uw organisatie in overeenstemming met de nieuwe regels? Wat voor impact heeft het op uw bedrijf en bedrijfsvoering? En hoe vertaalt u de nieuwe regels naar procedures en nieuwe afspraken? De deadline nadert, terwijl u niet verder komt. U dreigt opdrachten mis te lopen en riskeert boetes als u niet op tijd voldoet aan de Europese richtlijnen…

Hoe nu verder?
Klik hier om verder te lezen.

Vol ambities bent
u gestart met een uitdagend strategisch verandertraject dat álles binnen uw organisatie moet veranderen

De doelen zijn gesteld, planning staat vast, verantwoordelijkheden zijn verdeeld, alles keurig vastgelegd in een gedegen veranderprogramma. De eerste horde is genomen, maar, toch hapert er iets. U wordt geconfronteerd met weerstand, uitloop, extra kosten. En u kunt er de vinger niet op leggen... Het plan zit toch goed in elkaar, waarom loopt de uitvoering dan vast. Hoe verder?

Hoe nu verder?
Klik hier om verder te lezen.

Uw bedrijf gaat
een samen-
werkingsverband aan met een collega-onderneming.

Voor beide partijen een goede stap vooruit. Maar met een handtekening onder het contract bent u er nog niet. U krijgt te maken met nieuwe medewerkers, botsende bedrijfsculturen; processen die eerder nooit problemen gaven, lopen nu ineens stroef. Om elkaar beter te begrijpen, moeten veel werkafspraken opnieuw gemaakt en vastgelegd worden en veel impliciete afspraken binnen de bedrijven moeten juist expliciet gemaakt worden.

Hoe pakt u dit aan?
Klik hier om verder te lezen.

Uw bedrijf krijgt
te maken met een
nieuwe contractvorm.

De producten die u moet leveren, blijven gewoon hetzelfde, dus wat kan er mis gaan? Toch gebeurt er iets vreemds/merkwaardigs. Binnen deze nieuwe contractvorm blijkt u ineens moeite te hebben om producten te leveren met dezelfde hoge standaard die u gewend bent. De organisatie moet andere prioriteiten stellen. Uw producten blijven dan wel hetzelfde, maar de manier waarop de processen zijn ingericht, vereisen aanpassing.

Hoe zorgt u ervoor dat u de kwaliteit blijft leveren die u en uw klanten van u verwachten?
Klik hier om verder te lezen.

U bent van start
gegaan met het
inrichten van een
documentmanagement-
systeem.

Dit moet de nodige efficiency, tijd en kwaliteitsverbetering opleveren. De beloofde resultaten blijven echter uit. Medewerkers klagen over het gebruik van het documentmanagementsysteem, en vragen veel en vaak om administratieve ondersteuning. Het beheren van documenten lijkt meer inspanning te vragen dan voorheen. Dat is een flinke tegenvaller. Om rendement uit de investering te halen, moeten medewerkers anders omgaan met hun werk en de documenten.

Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?
Klik hier om verder te lezen.