Tussen strategie en werkvloer

met tactische uitvoering

Over Tacticx

Achtergrond

Tacticx is in 2013 opgericht door Jacco Geerts. Als proces- en projectmanager voor BAM Civiel was Geerts verantwoordelijk voor enkele omvangrijke verandertrajecten, zoals gedrags- en cultuurprogramma’s, auditprogramma’s en certificeringstrajecten. Hij ontwikkelde en implementeerde het Bedrijfs Management Systeem voor BAM Civiel dat het bedrijf klaar stoomde voor sterk veranderde marktomstandigheden. Andere specialisaties van Geerts zijn: kwaliteitsmanagement, procesontwerp, wet- en regelgeving en normalisatie.

Persoon

Jacco Geerts is een scherpe analyticus en onafhankelijk dwarsdenker. Klanten die met Jacco hebben gewerkt, prijzen hem om zijn waarnemingsvermogen en politieke gevoel voor organisaties: hij ziet snel hoe processen lopen en hoe mensen acteren. Jacco is sterk in het vertalen van zeer complexe processen naar praktische oplossingen, werkwijzen en structuren. En deze weet hij ook ‘aan de man’ te brengen: in een dialoog met alle betrokkenen, zonder daarbij de discussie uit de weg te gaan.

Missie

Organisaties helpen complexiteit terug te brengen naar de menselijk maat. Door ambities om te zetten naar praktisch te implementeren structuren, oplossingen en werkwijzen.

Kernwaarden

Respect, aandacht, puur.

Tacticx werkt samen met specialisten

Tacticx werkt samen met een uitgebreid netwerk specialisten op het gebied van cultuur, gedrag, P&O, coaching, etc. Want we geloven in de kracht van de juiste persoon op de juiste plek. Precies wat nodig is bij uw organisatie.

Capaciteitsvraagstukken

Tacticx kan bij grotere projecten zelf de invulling van capaciteitsvraagstukken verzorgen, uiteraard in nauw overleg met u. Daarbij maken we gebruik van een netwerk young professionals die op freelance basis worden ingezet.